Den, der drikker godt, sover godt

Den, der sover godt, tænker ikke ondt

Den, der ikke tænker ondt, drømmer ikke ondt

Den, der ikke drømmer ondt, er frelst

 Ergo: Den der drikker godt, er frelst

 

Vedtægter Drinksklubben

 

”God på en varm sommerdag”

 

 

§ 1                 Navn

 

                      Klubbens navn er ”God på en varm sommerdag”

 

§ 2                 Formål:

 

Klubbens formål er at uddybe medlemmernes kendskab til drinks, vin og spiritus ved afholdelse af drinkspartys samt andre arrangementer.

 

 

§ 3                 Medlemskab

 

Medlemmer af klubben er de personer som blev godkendt på den stiftende generalforsamling d. 25. februar 2006 (se bilag nr. 1 til disse vedtægter).

 

§ 4                 Indmeldelse

 

Antallet af medlemmer er begrænset til 18 personer, dog med undtagelse af at hvis medlemmer som er single får en partner, kan denne person blive medlem. Det skal dog efterfølgende bestræbes at medlemstallet bibeholdes på 18 personer, hvilket vil sige at der kun kan komme nye medlemmer ind hvis medlemstallet er under 18 efter en udmeldelse.

 

§ 5                 Venteliste

                     

Eksisterende medlemmer kan indstille nye medlemmer til venteliste. Nye medlemmer på ventelisten skal godkendes af øvrige medlemmer på et af årets drinksparty. Venteliste som blev godkendt på stiftende generalforsamling d. 25. februar 2006 (se bilag nr. 2 til disse vedtægter) i prioriteret orden. Ventelisten vedligeholdes af overtjeneren (formanden)

 

 

§ 6                 Kontingent

 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales ultimo måneden efter afholdt generalforsamling. Kontingentet blev på den stiftende generalforsamling fastsat til 200,00 kr. årligt pr. medlem.

 

Nye medlemmer betaler fuldt kontingent uanset tidspunktet for indmeldelse.

 

Kontingentet benyttes til indkøb af spiritus, bøger, glas m.m. således at drinkspartys kan afholdes på et forholdsvis højt niveau. Kontingentet kan ligeledes benyttes til afholdelse af temaaftener samt andre arrangementer som falder inden for klubbens formål. Større investeringer i materiel og arrangementer forelægges på den enkelte drinkspartys, hvor simpelt flertal blandt de fremmødte er gældende.

 

Beløbet skal indbetales på konto reg. 2277 konto 6447-511-450.

                     

§ 7                 Drinkspartys

 

Der afholdes 3 drinkspartys årligt og disse arrangeres på skift af klubbens medlemmer. På klubbens hjemmeside (www.drinksparty.dk) fremgår det i hvilken periode de enkelte drinkspartys skal afholdes og af hvilke medlemmer.

 

Det fremgår ligeledes hvilket medlem der er driver på de enkelte drinkspartys. Disse drivere er det medlem som er ansvarlig for at indkalde, arrangerer samt afholde et drinksparty. Øvrige der er udpeget i den enkelte periode er medhjælpere som skal assisterer driverne.

 

Prisen for at deltage i et Drinksparty skal holdes under 300,00 kr.

 

§ 8                 Udmeldelse

 

Udmeldelse skal ske skriftlig til overtjeneren og betalt kontingent refunderes ikke.

 

Medlemskabet ophører automatisk hvis kontingentet ikke er betalt senest ultimo måneden efter afholdt generalforsamling.

 

§ 9                 Regnskab

 

Barchefen aflægger regnskab over ind- og udbetalinger årligt på generalforsamlingen. Regnskabsperioden kan variere fra år til år.

 

Medlemsfortegnelse.

Steffen

Hans-Erik

Helle & Bent

Peter & Janne

Betina & Per

René & Diana

Kim & Mette

Anette & Søren

Jannie & Henrik

Dirck & René

Logo created by Tina Boesen.